advokatskakomoracacak.rs
KLJUČNI NEDOSTACI ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU
1) problematična tajnost i neodređeno trajanje istrage, 2) izostanak delotvornog procesnog mehanizma za blagovremeno izdvajanje nezakonitih dokaza, 3) obaveza odbrane da dokazuje nevinost pre nego što sagleda rezultate tužilačkog dokazivanja, 4) preširoka mogućnost korišćenja dokaza prikupl