advokatskakomoracacak.rs
SAOPŠTENJE
Dana 29.septembra 2018.godine u Čačku, održana je Izborna skupština AK Čačak, na kojoj je izvršen izbor nosilaca funkcija i članova organa u AK Čačak, za mandatni period 2018.-2022.godine.