advokatskakomoracacak.rs
PREDLOG UREDBE O MERILIMA I KRITERIJUMIMA ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE PORESKIH OBVEZNIKA...
Suočeni sa mogućnošću da se Uredba iz 2014. godine, koja je još uvek na snazi, ali na advokate nije primenjivana u skladu sa postignutim Sporazumom sada “odmrzne”, AKS