advokatskakomoracacak.rs
ODLUKA - DOPUNSKI IZBORI
Na osnovu čl.16 st.3 i čl.30 Statuta AK Čačak, Upravni odbor AK Čačak, na svojoj sednici održanoj 06.02.2020.godine, doneo je sledeću: ODLUKU Raspisuju se DOPUNSKI IZBORI...