advokatskakomoracacak.rs
OBAVEŠTENJE
Obaveštavamo Vas da je, u okviru Katedre za krivično pravo Advokatske akademije AK Srbije, planirano da se, u Advokatskoj komori Čačak, održi seminar ,,Veštine zastu