actifys.se
Bålträning för cyklister | Actifys
Bålstyrka är väldigt viktigt som cyklist för att optimera prestationen och minska skaderisken. Läs mer om bålträning för cyklister här!