accordingtokristina.com
Učenje online - efekti i isplativost - According to Kristina
Učenje online je odličan način da učite svojim tempom, i to u prijatnoj atmosferi svog doma. To jest, ako ne zalutate na Facebook usput. U ovom tekstu delim neka svoja iskustva kada je reč o online edukacijama, kao i moje mišljenje da li se isplate.