accordingtokristina.com
Rad i učenje uz muziku - da ili ne? - According to Kristina
Da li slušanje muzike može povećati produktivnost rada i učenja? Istraživala sam šta kaže nauka, ali i da li je moguće učenje uz muziku.