accordingtokristina.com
Planiranje za minimaliste: 1 sveska i 1 aplikacija - According to Kristina
Planiranje za minimaliste svodi se na jednostavan sistem 1 sveska 1 aplikacija, ili bar je tako u mom trenutnom sistemu. Evo kako se trenutno organizujem!