accordingtokristina.com
"Mogu ja to" stav i dokle me je on doveo - According to Kristina
"Mogu ja to" stav me prati već godinama, i na njemu sam dosta radila. Tako sam i uspela da uradim veliki broj stvari za koje ne bih ni pomislila da mogu.