accordingtokristina.com
Bez čega ne krećem na putovanje? - According to Kristina
Moja lista pakovanja za putovanja osno što ja smatram neophodnim, a što se kroz godine pokazalo kao prilagođeno mojim potrebama. Evo šta je na mojoj listi.