accordingtokristina.com
Aktivno slušanje: Da li komuniciramo? - According to Kristina
Aktivno slušanje je preduslov svake uspešne komunikacije sa drugim ljudima. Ljudi se sve manje uključuju u razgovor i tako nastaje otuđenost.