1234.com.vn
Trình bày gì tại chân trang khi thiết kế website bán hàng?
Khi thiết kế website bán hàng bạn thường chú ý đến phần nào nhất? Đầu trang? Cột menu? Hay danh sách sản phẩm? Rất nhiều bài viết chia sẻ kinh nghiệm thiết kế trang web đều khuyên bạn nên tập trung vào những phần này đúng không? Vì chúng là nơi giúp bạn nâng cao tỉ lệ chuyển …