yeugolf.com
Rory McIlroy chính thức sử dụng TaylorMade M2 - Trang tin yeuGOLF | Tin tức golf
[yeuGOLF!blog] Rory đã chính thức dùng gậy TaylorMade trong buổi đánh tập chuẩn bị cho WGC HSBC, anh dùng driver và gỗ dòng M2 Thay cho cây Nike Vapor Fly Pro, Rory dùng M2 9.5 độ và đổi cán gậy qua Mitsubishi Rayon Kuro Kage Silver 70XTS prototype (trước đây dùng cán Rayon Diamana S+ …