xehoioto.com
Toyota trang bị phanh tự động trên hầu hết xe năm 2017
Hãng xe Nhật Bản sẽ ứng dụng công nghệ này như một trang bị tiêu chuẩn trên xe của 2 thương hiệu Toyota và Lexus cho hầu hết các sản phẩm đến cuối năm 2017.