xehoioto.com
O/D: chức năng ít người biết trên xe ô tô số tự động
Nút O/D = Over Drive có nghĩa là khi sử dụng chức năng này, hộp số sẽ không thể chuyển lên số cao nhất.