xehoioto.com
[Kinh Nghiệm Sử Dụng Xe] - Tốc độ an toàn khi lái xe
Tốc độ an toàn có nghĩa rằng nó phù hợp với điều kiện nơi mà chiếc xe đang di chuyển. Vận tốc ghi trên biển hạn chế tốc độ là vận tốc lớn nhất trong điều kiện lý tưởng, vì thế hãy chọn tốc độ thấp hơn nếu điều kiện không lý tưởng, ví như: đường trơn, hoặc tầm quan sát bị hạn chế. Trừ khi có hướng dẫn khác, nếu không hãy duy trì vận tốc dưới 50...