xehoioto.com
Những nghịch lý khi người Việt chọn mua ô tô
Ô tô là khối tài sản hơn là phương tiện đi lại cùng những đặc trưng trong phong cách sống, tiêu dùng... tuy nhiên người Việt lại đang cho thấy nghịch lý khi chọn mua ô tô.