zwijndrecht.nl
Voorjaarsronde SDE+ 2016 opent op 22 maart: 4 miljard euro voor energieproductie
Bedrijven die bezig zijn met projecten of investeringen op het gebied van duurzame energie kunnen aanspraak maken op de subsidie Stimulering Duurzame Energie (SDE+). Hiermee kan geproduceerde hernieuwbare energie, zoals zonne-energie of biomassa worden gesubsidieerd.