zwijndrecht.nl
Praat met de raad Wim van der Does (D66): Onderzoek openstelling blauwe brug
Minder vrachtverkeer door woonwijken en een goed bereikbaar industriegebied. Een must voor het verhogen van verkeersveiligheid en woongenot, verminderen van overlast en fijnstof én voor goed lopende bedrijven!