zwijndrecht.nl
Geslaagde ontmoeting gemeente en woningcorporaties
Onlangs ontmoetten gemeenteraadsleden, wethouders, bestuurders en medewerkers van de woningcorporaties Trivire en Woonkracht10 elkaar tijdens een ‘kennismakingsavond’ in wooncomplex Eemstein.