zwijndrecht.nl
Gemeenteraad over begroting 2020
Brede steun op 12 november van de gemeenteraad voor een niet sluitende begroting voor 2020: "Historisch besluit": Hiermee wordt een signaal afgegeven aan rijk en provincie. Geen steun van de VVD. Lees in het Stadsnieuws wat de politieke partijen vinden.