zutphen.nl
Peter Brokke
“De energietransitie is echt groot. Het komt op ons af. Het staat bij wijze van spreken al bij uw voordeur,” vertelt Peter Brokke. Hij werkt voor Waterschap Rijn en IJssel aan die energietransitie.