vijfheerenlanden.nl
Klacht of bezwaar
Bent u het niet eens met het actieplan dat u heeft ontvangen? Maak dan bezwaar. Bent u niet tevreden over de hulp van de gemeente of de zorgaanbieder? Geef uw klacht gerust door aan uw zorgaanbieder of aan ons.