vijfheerenlanden.nl
Gladheid
De gemeente strooit zout wanneer het gaat vriezen of wanneer het ijzelt. Ook inwoners kunnen helpen om de wegen en stoepen begaanbaar te houden bij gladheid.