vijfheerenlanden.nl
Alcohol schenken verenigingen
Zit u in het bestuur van een sportvereniging of stichting? Als u alcoholhoudende drank wilt schenken in de kantine, heeft u een drank- en horecavergunning nodig.