vijfheerenlanden.nl
Weesfietsen
Weesfietsen zijn (brom)fietsen die in de openbare ruimte staan en lange tijd niet gebruikt worden. De gemeente brengt deze naar een fietsdepot, waar eigenaren ze daarna nog 13 weken op kunnen halen.