vijfheerenlanden.nl
Bedrijven Investeringszone
Een Bedrijven Investeringszone (BIZ) maakt het ondernemers mogelijk om gezamenlijk te investeren in bijvoorbeeld een aantrekkelijke en veilige bedrijfs- en winkelomgeving.