vijfheerenlanden.nl
Bezwaar tegen gemeentelijke belastingen
U kunt onder een aantal voorwaarden bezwaar maken tegen gemeentelijke belastingen.