vihaco.vn
Bản lề cửa đi tay kéo FXZ12 - Phụ kiện nhôm kính
Bản lề cửa đi tay kéo FXZ12 đáp ứng yêu cầu về chất lượng cũng như quy chuẩn chế tác. Bản lề cửa đi tay kéo FXZ12 phù hợp nhiều hệ thống cửa sổ, cửa đi.