unico-kominki.com
Materiały stosowane do wyłożenia wkładu
Ceramiczne wyłożenie wnętrza paleniska tworzy warstwę chroniącą korpus, polepsza jakość spalania drewna, a także stanowi element dekoracyjny. Podstawowymi, powszechnie stosowanymi przy wyłożeniu wkładów materiałami są płyty szamotowe oraz wermikulit. Tworzywa te zasadniczo różnią