tpz.org.pl
Zarząd otrzymał absolutorium za rok 2016!
30 czerwca w Publicznym Gimnazjum nr 2 obyło się XIII Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Przyjaciół Ząbek. Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie merytoryczne z działalności stowarzyszenia w 2016 r. oraz udzieliło Zarządowi stowarzyszenia absolutori