thamtutu.net
Kỳ V: Không bỏ cuộc
Chỉ cần một người không bỏ cuộc, vụ án vẫn có cơ may được làm sáng tỏ. Và trong vụ án này có rất nhiều người như vậy. Họ chính là đại diện rõ ràng nhất của công lý. Sau nhiều ngày tìm kiếm đầu mối,…