thamtutu.net
Kỳ IV: Chứng cứ cho thấy những nhận định ban đầu là sai lầm
Với mong muốn không bỏ qua dấu vết nào dù nhỏ nhất, cảnh sát và các thám tử của Văn phòng Thám tử Sài Gòn T&T đã bắt đầu theo nhiều hướng khác nhau. Những dấu vết hé lộ đã khiến vụ án trở nên h…