thamtutu.net
Kỳ III: Khi dấu vết đầu tiên lại là những điều khủng khiếp nhất
Những tưởng mọi thứ đã chấm dứt, cảnh sát lại nhận được một cuộc gọi mới. Đặc biệt, các thám tử của Văn phòng Thám tử T&T đã tìm thấy những dấu vết đầu tiên. Tuy nhiên, chúng lại là thứ khiến b…