thamtutu.net
Hôn nhân (kì 1)
Để bạn đọc hiểu rõ hơn về dịch vụ điều tra ngoại tình T&T, sau đây chúng tôi xin kể về trường hợp đặc biệt của một khách hàng. “Bà Mai tìm đến Công ty điều tra T&T với tâm trạng bức xúc, ph…