thamtutu.net
Hành trình kỳ diệu (kỳ 2)
Công ty điều tra ngoại tình T&T tìm người cùng nhóm máu hiếm mà bệnh viện thông báo Tuấn đang sở hữu. Tình huống nguy cấp nên thám tử chưa kịp tham khảo ý kiến của anh. Rút kinh nghiệm lần trướ…