thamtutu.net
Bạn thân (kì cuối)
Dù rất lo lắng nhưng nhờ sự động viên của các thám tử, tôi đã lấy lại được bình tĩnh. Bắt đầu cung cấp một số thông tin theo yêu cầu. Từ tên tuổi, quê quán, các mối quan hệ của Quý từ trước đến nay…