thamtutu.net
Bạn thân (kì 2)
Vì là bạn thân từ thuở lọt lòng nên tôi hoàn toàn tin tưởng Quý. Cho vay với số tiền 1 tỷ đồng không lãi suất. Khi nào công việc kinh doanh của cậu ấy ổn định thì trả tiền cho tôi. Thời hạn 2 bên t…