thamtutu.net
Bạn thân (kì 1)
Sau đây là một câu chuyện có thật của một khách hàng tìm đến Công ty điều tra T&T nhờ giúp đỡ. Cùng với sự giúp sức của các thám tử, vấn đề đã được giải quyết. Mời quý vị theo dõi diễn biết toà…