thamtutu.net
Bán anh em xa kỳ 3
Sập bẫy Đến lần khủng bố thứ 3 này thì thám tử Lâm có thể chắc chắn đến 80% rằng kẻ chủ mưu không phải ai khác chính là người bên nhà hàng xóm. Vấn đề quan trọng đó là phải tìm ra chứng cứ để hắn k…