thamtutu.net
Bán anh em xa kỳ 2
Vào cuộc Ngay sau khi tiếp nhận sự việc, thám tử Lâm của công ty điều tra T&T nhanh chóng có mặt tại cửa hàng của anh Hoàng để kiểm tra tình hình thực tế. Cửa hàng bán đồ ăn nhanh nên khá ồn ào…