thamtutu.net
Án mạng chốn phồn hoa (kỳ V)
Với rất nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp, cơ quan điều tra đã nhanh chóng tập hợp lại. Cùng với các thám tử của T&T, họ đã cùng nhau giải quyết mọi việc một cách vô cùng hiệu quả. Từ đó, mang…