thamtutu.net
Án mạng chốn phồn hoa (kỳ I)
Một buổi sáng, người dân đi tập thể dục đã phát hiện xác của một nam giới trung niên. Khi đó, cái xác ở trong tình trạng gần như khỏa thân với nhiều vết thương khủng khiếp. Đặc biệt, án mạng kinh h…