thamtutu.net
Án mạng chốn phồn hoa (kỳ 2)
Kỳ II: Cuộc điều tra kéo dài với nỗi đau khổ khôn nguôi của gia đình nạn nhân Việc điều tra gặp nhiều khó khăn, gia đình nạn nhân càng thêm đau khổ. Những giả thiết mới liên tục được đưa ra nhưng k…