tehnovar.hr
RAŽANJ ZA PILIĆE
Komplet za ražanj sa motorom za pečenje pilića ili manjih komada mesa u manjoj pečenjari. Ražanj sa vilicama za pečenje 2 pilića (uz nadoplatu, moguće sa više vilica, ovisno o veličini pečenjare - da li stane više na ražanj)!