tehnovar.hr
POSUDA ZA POTPALU BRIKETA
POSUDA ZA POTPALU 2,5 kg BRIKETA. Izuzetan proizvoda za jednostavno dobivanje vručih briketa. Ispod posude upaliti kocku, papir ili slićno i temperatura se kroz 15 minuta proširi na cijelu posudu. Žar se zatim istrese u ložište.