tehnovar.hr
POGON ZA 3 RAŽNJA
Pogon za 3 ražnja sa 3 motora. Priključuje se direktno na 220-230 V. U praktičnom kućištu sa vratima i ključem…