tehnovar.hr
PEPELJARA SA NOSAČEM
Pepeljara sa nosačem za stalak za bicikle. Dva djela, tijelo za usipavanje pijeska sa nosačem zavarenim na stalak + perforirani poklopac za opuške.