tehnovar.hr
PEČENJARA SA 6 RAŽNJEVA - MODEL 2020
Pečenjara MODEL - 2020, kučica sa staklenim vratima i 3 ražnja sa 3 motora u kučištu sa vratima…